Disclaimer

Citizen Taxi Powered By Duurzaam Vervoer Randstad., hierna te noemen DVR, verleent je hierbij toegang tot CitizenTaxi.nl en nodigt je uit de hier aangeboden diensten af te nemen. CitizenTaxi behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder jou daarover een mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Citizen Taxi streeft ernaar om de inhoud van citizentaxi.nl zo vaak mogelijk bij te werken en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is, ondanks de zorg en aandacht die eraan besteed wordt. De materialen die worden aangeboden op citizentaxi.nl worden verstrekt zonder enige vorm van garantie of claim op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving door Citizen Taxi. Citizentaxi.nl opereert niet zelf als taxibedrijf, maar fungeert uitsluitend als tussenpersoon tussen taxibedrijven en (potentiële) klanten. Citizen Taxi aanvaardt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor fysieke of materiële schade, verlies of diefstal van goederen, zowel voor taxibedrijven als voor hun klanten. In geval van conflicten kan Citizen Taxi mogelijk optreden als bemiddelaar, waarvoor contact kan worden opgenomen via het contactformulier. Er is echter geen garantie dat er een oplossing kan worden bereikt die aanvaardbaar is voor beide partijen. Voor hyperlinks naar websites of diensten van derden die op citizentaxi.nl zijn opgenomen, aanvaardt Citizen Taxi geen enkele aansprakelijkheid.

Auteursrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de materialen op citizentaxi.nl zijn eigendom van Citizen Taxi. Het kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Citizen Taxi, tenzij anders bepaald in wettelijke bepalingen van dwingend recht (zoals het recht op citeren), behalve wanneer specifieke materialen anders zijn aangegeven.

KvK- en BTW-nummer

Citizen Taxi  is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 59118954. De handelsnaam Citizen Taxi valt hier tevens onder. Het BTW-identificatienummer van Citizen Taxi is NL853325777B01.

Boek eenvoudig je taxirit

Boek je liever telefonisch? Bel naar 020 – 211 78 21